Adverteren

De Beeldenaar zou in zijn huidige vorm niet kunnen bestaan zonder zijn adverteerders. Binnen het huidige stramien zijn er diverse advertentiemogelijkheden, naast maximaal acht paginavullende advertenties. Indien u interesse heeft om te adverteren, kunt u hiervoor contact opnemen.


Factsheet

Naam

De Beeldenaar

Formaat

168 x 245 mm

Bladspiegel

150 x 220 mm

Papier

binnenwerk: 90 grams houtvrij satin, machine coated


omslag: 115 grams houtvrij satin, machine coated

Lay out

tekst in twee kolommen, vlakverdeling volgens stramien

Kleur

full colour

Verschijning

6 maal per kalenderjaar in de eerste week van de oneven maanden

Oplage

900 exemplaren

Uitgever

Stichting De Beeldenaar

p/a Uilenkamp 18

3972 XR Driebergen-Rijsenburg

E-mail

info@debeeldenaar.nl

Website

www.debeeldenaar.nl

BTW-nummer

NL814432852B01

IBAN / BIC

NL10INGB0005761252 / INGBNL2A

ISSN

0165-8654

Verspreiding

– leden van de Vereniging voor Penningkunst

– leden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde

– losse abonnees en losse verkoop

Advertentietarieven 2023

Alle genoemde prijzen zijn in €, excl. 21% BTW.


incidenteel

6x per jaar

1 pagina

320

265

1/2 pagina

190

160

1/4 pagina

115

98

voorplaat (incl. 50 exemplaren)

815

n.v.t.

binnenomslag voorzijde

360

305

binnenomslag achterzijde

360

305

achterplaat

385

331

centerfold

770

660

losse flyer

500

500


Opmaak
Kosten voor opmaak zijn niet in de tarieven begrepen. Prijzen op aanvraag.


Flyer

Het is mogelijk om een losse flyer te laten meezenden met het tijdschrift. Neem contact op met de redactie voor de mogelijkheden en voorwaarden.


Voorplaat
De mogelijkheid staat open om op de voorzijde van de omslag een numismatisch voorwerp naar uw keuze te plaatsen, uitvoering in vierkleurendruk. Dit is een ideaal middel om de aandacht op uw activiteiten te vestigen. U kunt de voorplaat ondersteunen met een advertentie of een redactionele bijdrage. Op de pagina met het redactioneel wordt naar de voorplaat en een eventueel artikel verwezen. Gelieve bij aanlevering van beeldmateriaal voor de omslag contact op te nemen met de redactie.


Centerfold

De binnenste twee pagina’s – waarop het blad van nature openslaat – is beschikbaar voor advertenties, bijvoorbeeld in verband met het promoten van een belangrijke beurs of het op groot formaat tonen van een voorwerp uit de verkoopvoorraad. Wanneer de centerfold een advertentie bevat, wordt het tijdschrift tevens tot 16 pagina’s dikker uitgegeven. Daarmee blijft de balans tussen de artikelen en het toenemende advertentievolume gewaarborgd.


Verschijningsdatum
De Beeldenaar verschijnt in de week voorafgaand aan de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september, november). De verschijningsdata zijn streefdata. De stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een latere verschijning dan gepland. De deadline voor het aanleveren van advertenties is de 10e van iedere oneven maand, dus 10 januari voor het maart/april nummer. In overleg kan een advertentie later worden aangeleverd.


Adverteerders

Vaste adverteerders
Heritage Auctions Europe

Jean Elsen & ses fils

Karel de Geus Muntveilingen

Laurens Schulman BV

Mevius Numisbooks International
Nederlandse Vereniging voor Munthandelaren
Rietdijk postzegel- en muntenveilingen BV

Schulman BV

Venrooy Goud- en Zilverindustrie BV


Overige adverteerders
Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde
FIDEM International Art Medal Federation

IBNS Nederlandse Vereniging van Papiergeldverzamelaars

Muntmanifestatie

Oriental Numismatic Society