Archief

In dit digitale archief zijn jaargangen van De Beeldenaar (met uitzondering van de laatste drie jaar) en zijn voorgangers De Geuzenpenning en De Florijn als pdf-bestand gratis in lage resolutie beschikbaar via de website. In hoge resolutie zijn de artikelen te bestellen via het contactformulier; hieraan zijn kosten verbonden. Oude exemplaren van tijdschrift De Beeldenaar zijn nog in beperkte mate te bestellen via het contactformulier (€ 7 per nummer exclusief verzendkosten).

De Beeldenaar

De lijst hieronder geeft de pdf-versies per jaargang, met uitzondering van de recentste nummers. Ook is er een

inhoudsopgave van alle gepubliceerde artikelen (inclusief De Geuzenpenning en De Florijn). (ISSN 0165-8654)

De Geuzenpenning

Tijdschrift De Geuzenpenning. Munt- en penningkundig nieuws (ISSN 0016-9374) was een gemeenschappelijke uitgave van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst. De Geuzenpenning verscheen van 1951 (jaargang 1) tot en met 1976 (jaargang 26). In 1977 is het tijdschrift samen met De Florijn opgegaan in De Beeldenaar. De inhoudsopgave van de artikelen is gecombineerd met die van De Beeldenaar.

De Florijn

Tijdschrift De Florijn. Nederlands tijdschrift voor munten-verzamelaars (geen ISSN) was een uitgave van de Federatie van Numismatische Kringen. Het tijdschrift verscheen tussen 1972 en 1976. In 1977 is het tijdschrift samen met De Geuzenpenning opgegaan in De Beeldenaar. De inhoudsopgave van de artikelen is gecombineerd met die van De Beeldenaar.