Auteurs

De Beeldenaar wordt gevuld met artikelen geschreven door onderzoekers, verzamelaars en liefhebbers van munten en penningen. Zij doen dit ter meerdere eer en glorie van de numismatiek; eeuwigdurende roem is hun beloning. Daarnaast ontvangen zij aan het einde van de jaargang namens de redactie een numismatisch aardigheidje.

(Toekomstige) auteurs vinden in dit onderdeel van de website aanwijzingen voor het schrijven en aanleveren van kopij, deadlines, een stroomdiagram met de procesgang van een artikel en aanwijzingen om te redigeren in een pdf-bestand.


Deadline

De deadline voor De Beeldenaar is altijd de tiende van de oneven maanden:

deadline

nummer

verschijnt circa

10 januari

maart/april

1 maart

10 maart

mei/juni

1 mei

10 mei

juli/augustus

1 juli

10 juli

september/oktober

1 september

10 september

november/december

1 november

10 november

januari/februari

1 januari

Aansprakelijkheid
De verschijningsdata zijn streefdata. De stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een latere verschijning dan gepland.


Schrijven en aanleveren van kopij

De instructies hoe een tekst het beste kan worden opgemaakt en aangeleverd vind u in deze pdf.


Procesgang

Tussen het moment dat een auteur zijn manuscript aanlevert en het moment dat het artikel bij de lezer op de deurmat belandt, hebben er verschillende stappen plaatsgevonden. In onderstaand schema is deze procesgang weergegeven. De stappen die rood, gestippeld zijn, kunnen in voorkomende gevallen worden overgeslagen. Maar voordat de drukker akkoord krijgt om te gaan drukken, heeft de auteur in elk geval een drukproef te beoordeling gehad.

Redigeren

Nadat de vormgever de eerste drukproef heeft gemaakt, ontvangt de auteur een proef van zijn artikel. Hierin kan hij nog wijzigingen en correcties aanbrengen. Voor een soepele voortgang gebeurt dat in de toegestuurde pdf. Deze manier van drukproeven doornemen verdient de voorkeur. De vormgever en de hoofdredacteur kunnen alle op- en aanmerkingen afvinken, waardoor er minder over het hoofd wordt gezien. Hieronder volgt een korte instructie over de manier waarop dit geschiedt.


Standaard methode:

– Open het pdf-bestand met AbodeReader (versie 9 of hoger).
– Klik rechtsboven in het scherm of in de rechter menubalk op de knop 'Opmerking'.
– Kies de knop [tekst markeren] (dit is meestal de tweede).
– Markeer met de cursor de tekst die gewijzigd moet worden. De gemarkeerde tekst wordt geel.
– Dubbelklik de gemarkeerde tekst, er opent een tekstvak.

– Schrijf in dat vak de correcte tekst, een aanvulling of opmerking.
Sla het document op zodra alle wijzigingen aangebracht zijn.


Snelle variant:
– selecteer met de cursor direct een stuk tekst.
– klik op de rechter muisknop en kies ‘tekst markeren’.
– dubbelklik de gemarkeerde tekst.

– Sla het document op zodra alle wijzigingen aangebracht zijn.